Vastgoedmanagement

Op het gebied van vastgoed management dragen wij zorg voor een breed spectrum aan werkzaamheden. Onze opdrachtgevers schakelen ons onder andere in voor conditiemetingen, het maken van meerjaren onderhoudsplanningen en -begrotingen en bij groot onderhoud en/of renovaties voor de voorbereiding, begeleiding, het toezicht, de controle en administratie.

Digitaliseren bestaande vastgoedportefeuille

De bestaande (papieren) tekeningen worden omgezet in een BIM-model, de basis van de meerjaren onderhoudsplanning en -begroting(MJOP en MJOB). Het model is een toegevoegde waarde tijdens de realisatie-, beheer-, onderhoud en renovatiefase. Het BIM-model bestaat uit informatie over ruimte, technische documentatie, kostengegevens verkoopdata of richtlijnen voor het beheer en onderhoud.

Bij verbouwingen en aanpassingen worden automatisch de hoeveelheden doorgerekend en aangepast in de MJOP en MJOB.

NEN 2580 meting

Een NEN 2580 meting geeft een exact beeld van het Bruto Vloeroppervlak (BVO) en het Verhuurbaar Vloeroppervlak (VVO). De meting kan op diverse manieren uitgevoerd worden:

 • vanaf tekening + controle hoofdmaatvoering op locatie;
 • locatie ter plaatse ingemeten + maken tekening;
 • uitsluitend vanaf tekening ingemeten.

Conditiemeting conform de NEN 2767

Door de inspectie worden de technische staat of conditie vastgesteld. Hiertoe worden de voorkomende gebreken met hun kenmerken in kaart gebracht. De beschrijving van de bouwkundige elementen en de daarbij behorende gebreken vormen een onderdeel van de verwerking van de inspectie gegevens. De meetresultaten helpen een meerjaren onderhoudsplanning op te zetten.

Meerjaren onderhoudsplanning en -begroting

Onderhoud brengt kosten met zich mee. Een meerjaren onderhoudsplanning wordt gebruikt om tot een beheersing van de onderhoudskosten te komen. De planning geeft inzicht in de kosten op korte en lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Dit kan voor zowel bestaande- als voor nieuwbouwprojecten.

Plan van aanpak renovatie of groot onderhoud

Op basis van de meerjaren onderhoudsplanning en de conditiemeting zal er een plan van aanpak opgesteld worden. In het plan van aanpak worden de gebreken vastgelegd in een rapportage in combinatie met een eventuele gebreken tekening en raming van de kosten. De rapportage vormt de basis voor bestek en bestektekeningen.

Voorbereiding en begeleiding renovatie of groot onderhoud

Op basis van de rapportage, inclusief tekeningen, zetten we het aanbestedingstraject  in gang. Hierbij zal een STABU-bestek of technische omschrijving gemaakt worden met de daarbij behorende bestektekeningen. Na de aanbesteding maken we een gunningsadvies op en plannen we een opstartvergadering. Tijdens de uitvoering van groot onderhoud zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 • toezicht
 • directievoering
 • budgetbewaking
 • oplevering

Werkzaamheden

 

 • Digitaliseren bestaande vastgoedportefeuille
 • NEN 2580 meting
 • conditiemetingen conform de NEN 2767
 • meerjaren onderhoudsplanning en -begroting (MJOP/MJOB)
 • adviseren en opstellen van een plan van aanpak voor groot onderhoud
 • voorbereiden, begeleiden, toezicht, controle en administratie met betrekking tot groot onderhoud en/of renovaties
 • detachering op basis van uren aan diverse organisaties

Kantoor rijkswaterstaat

Opdrachtgevers

 • woningcorporaties
 • VvE’s
 • overheid
 • vastgoedbeheerders

Rechtbank Dordrecht

Vastgoed management