Project details

  • Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
  • Locatie: Torentijdweg Middelburg (Z)
  • Type: Penitentiaire Inrichting
  • Werkzaamheden: Bouwmanagement totaal
  • Aanvang: 2017
  • Oplevering: 2018

Voor het planmatig onderhoud conform de MJOP/MJOB hebben wij een inventarisatie uitgevoerd en een gedetailleerde bouwkundige rapportage opgesteld met daarin opgenomen voorstellen voor passende bouwkundige herstelmaatregelen. Genoemde bouwkundige rapportage heeft als basis gediend voor de uitvoering van het tekenwerk en de daarop volgende aanbesteding. Naast de voorbereidende werkzaamheden hebben de directievoering en toezicht tijdens de werkzaamheden op ons genomen.