Project details

  • Opdrachtgever: Thebe Vastgoed
  • Locatie: Vloeiweg 85 Oisterwijk
  • Type: woonzorgcentrum
  • Werkzaamheden: Bouwmanagement
  • Aanvang: 2020
  • Oplevering: 2022

Voor het groot onderhoud hebben wij een 0-meting uitgevoerd en een gedetailleerde bouwkundige rapportage opgesteld met daarin opgenomen voorstellen voor passende bouwkundige herstelmaatregelen. Genoemde bouwkundige rapportage heeft als basis gediend voor de uitvoering van het tekenwerk en de daarop volgende aanbesteding. Naast de voorbereidende werkzaamheden hebben we de directievoering en bouwtoezicht op ons genomen.